Transport og parkering

 

Parkering

 

Der er ca. 2.600 p-pladser ved Regionshospitalet Gødstrup, og der er gratis parkering.

Parkeringspladserne tættest på hovedindgangen er tidsbegrænsede (3 timer) og forbeholdt patienter og pårørende.


P2, P3, P6 og P7 er personaleparkering, hvor alle p-pladser er uden tidsbegrænsning. Dele af P1 og P4 er også uden tidsberænsning og kan benyttes af medarbejdere. Se oversigtskort på www.m.rm.dk. 

 

Tog/bus
Toget stopper ca. 200 meter fra hovedindgangen, og bussen holder lige ved hovedindgangen.

Se oversigtskort med trinbræt til tog og busstoppesteder på www.m.rm.dk.

Find rejse til og fra Regionshospitalet Gødstrup på www.rejseplanen.dk.

Cykelsti og cykelparkering
Der er en nyanlagt og oplyst cykelsti fra Tjørring til Gødstrup. Herning kommune arbejder på at etablere flere cykelstier.

Der er cykelparkering ved hovedindgangen. Overdækket personale-cykelparkering finder du ved bagsiden af Informationen/Hovedindgangen. I alt er der 410 cykelstativer. 

Se oversigtskort med cykelparkeringspladser på www.m.rm.dk

Der er ikke mulighed for opladning af el-cykler.

Find Rum RHG app

 

App: "Find Rum RHG" kan hjælpe dig med at finde rundt på Regionshospitalet Gødstrup. App'en er en intern vejvisnings-applikation, og er således udviklet til brug for personalet. Den indeholder samtlige af hospitalets rum og viser vej via smutveje, hvor der kun er adgang for medarbejdere.

Tast rumnummer og få vist vej
Hvis du eksempelvis taster 10.01-00-139, fortæller app'en, at der er tale om informationen. Ved hjælp at telefonens GPS viser app'en dig letteste vej fra det sted, du står.

Her henter du app'en
App'en hedder: Find Rum RHG og den fungerer både på mobiltelefon og iPad.

App'en downloades fra "midt Apps", som ligger på din telefon.

App'en hentes i midt Apps og hedder Find Rum RHG

Vær opmærksom på:

  • at app'en ikke hentes ned via App Store
  • at du skal være på regionens netværk, når du bruger app'en.

destinationsnaal_rød.pngNavngivning af rum 

Alle rum har et navn og et nummer. Navnet henviser til rummets funktion (fx. Sengestue, Skyllerum). Nummeret henviser til: 

  • Bogstav for fløj
  • Niveau/etage
  • Fortløbende nummer (jo længere væk fra indgangen/foyer jo højere nummer, lige numre til højre og ulige numre til venstre).

 

Primære og sekundære rum

  • Primære rum: klinikrum, sengestuer o. lign. navngives fx. A230, B114
  • Sekundære rum: depoter teknikrum o. lign. navngives efter det nærmeste primære rum fx. A230.t, B114.wc. På denne måde tæller sekundære rum ikke med i den fortløbende nummerering af rum, hvorfor sengestuerne i et sengeafsnit med 27 senge kan nummereres fra 1-27.

I denne film kan du få en guidet tur på Regionshospitalet Gødstrup. Undervejs bliver ovenstående principper for navngivning og nummerering af rum, fløje og etager forklaret. 

VIDEO: Om opbygning, system og navngivning

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Revideret 08-02-2022