Patientkald: Sengeafsnit

 

Tildeling af patienter

 1. Ved vagtstart tager klinikeren en telefon og tildeler sig de patienter, han/hun er tilknyttet i den pågældende vagt: Fx patienter på stue 1, 2 og 3.
 2. Patientkald fra disse stuer går derefter til den kliniker, der har ansvaret. 
 3. Hvis den pågældende kliniker ikke tager kaldet, går det videre i den afdelingsspecifikke kaldekæde. 

Se hvordan du tildeler dig patienter (VIDEO)


Besvar kald

Når patienten kalder, kan man som ansvarlig kliniker tage telefonen op og vælge at trykke:

 • ACCEPTER
  Hvis opkaldet accepteres, skal man afstille kaldet på stuen indenfor 2 minutter. Hvis man ikke gør det, påmindes man via telefonen og har igen 2 minutter til at afstille kaldet på stuen.
 • AFVIS
  Afvises opkaldet, stilles det videre i den kaldekæde, som hver afdeling har defineret.
 • IGNORER
  Står man fx med handsker på og derfor ikke har mulighed for at tage telefonen op, kan man i stedet vælge at ignorere kaldet. Her vil kaldet gå videre i kaldekæden.
 • BESVAR
  Besvares kaldet, kan man indlede en samtale med patienten (dog kun på sengeafsnit, hvor der er patienthåndsæt).

Telefonens display viser hvilken stue, kaldet kommer fra.
Hvis kaldet kommer fra et trådløst patientkald, vises den stue, som kaldet er tilknyttet uanset, om patienten befinder sig et andet sted.

Når du ankommer til stuen
Aktiver den grønne nærværs knap på patientkaldepanelet så afstilles alarmen, og korridorlampen begynder at lyse grønt.

Hvis knappen ikke aktiveres indenfor 2 minutter, afsendes påmindelsen til samme led i kaldekæden. Går der yderligere 2 minutter, går kaldet videre til næste led i kaldekæden.

Patientkald: Klinik og dagpladser 

Ved vagtstart tager klinikeren en telefon og tildeler sig de patienter, han/hun er tilknyttet i den pågældende vagt. Derefter modtages kald fra disse patienter.

Se hvordan du tildeler dig patienter (VIDEO)


Alle klinikrum og dagpladser er udstyret med patientkald. 

Besvar kald
Patientkald modtages på personalets smartphone. I displayet vises det hvilken stue eller zone, kaldet kommer fra.
Når et kald er modtaget, kan der kvitteres på den kliniske smartphone ved at acceptere, afvise, ignorere eller modtage.

Når du ankommer til klinikrum eller dagplads
I klinikrum og dagpladser er der en nærværs knap (grøn knap på patientkaldepanelet), som skal aktiveres, når personale ankommer til stuen. Dermed afstilles alarmen, og korridorlampen begynder at lyse grønt.

Hvis nærværs knappen ikke aktiveres indenfor 2 minutter, afsendes påmindelse igen til samme led i kaldekæden. Går der yderligere 2 minutter, eskaleres kaldet til næste led i kaldekæden.

VIDEO: Sådan aktiveres, modtages og afstilles de akutte kald

VIDEO: Se hvordan du accepterer kald (lær også om patientkald og kaldekæder)

VIDEO: Se typer af patientkald og deres placering

VIDEO: Sådan bruger du faldsensoren

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Revideret 21-11-2023