Ikon der viser telefoniPatienten ankommer til hovedindgangen på Regionshospitalet Gødstrup.

Patienten kan se adresse og mødested i sit digitale indkaldelsesbrev, printede indkaldelsesbrev (hvis fritaget for digital post) eller i app'en "Mine aftaler".

Patienten registrer sig med sit sundhedskort ved en ankomststander.

Der er placeret ankomststandere umiddelbart indenfor hospitalets hovedindgang.

Her kan ankoststanderne ses i ved hovedindgang

Patienten får en bonPatienten får en bon, der fortæller hvor og hvornår, de har en aftale

De samme informationer kan patienten også se på ankomststanderens skærm og i app'en "Mine aftaler". Bookingsystemet taler sammen med bonsystemet/registreringen, og er der forsinkelser i klinikken, vil det afspejle sig i den tid, patienten får på sin bon/app.

Ankommer patienten i god tid, eller er der forsinkelser, vil han/hun blive bedt om at sætte sig i et venteområde i foyen, indtil det er tid til at gå til det decentrale venteområde. Tidspunktet fremgår af bonnen/appen, og det er beregnet hvor lang tid, det tager at gå fra foyeområdet til de forskellige decentrale venteområder.

Ankommer patienten tæt på sin tid, vil han/hun blive bedt om at gå direkte til det decentrale venteområde.

Har patienten mere end én aftale på samme dag, vil alle aftaler, mødersteder og tider fremgå af bonnen.

Patienten skanner sit sundhedskort igen ved det decentrale venteområde

Når patienten kommer til det decentrale venteområde (oplysningerne er på bonnen/i appen), skal patienten igen skanne sit sundhedskort. Personalet kan nu se i bookingsystemet, at patienten er mødt og sidder og venter. Personalet henter patienten og registrer i bookingsystemet, at konsultationen er begyndt.

Eksempel: Sådan hænger booking- og bonsystemet sammen

 

Booking system og bonsystem taler sammen:

Vi forestiller os en konkret patient, der er indkaldt til undersøgelse på Nyremedicinsk klinik klokken 10:50.

 1. Personalet sidder i Nyremedicinsk klinik i fløj J og kan i booking systemet se, at patienten ikke er mødt – der står ”afventes”
 2. Patienten ankommer via hovedindgangen
 3. Patienten skanner sit sundhedskort
 4. Personalet kan nu se i bookingsystemet, at patienten er ankommet i huset.
 5. Patienten kan på bon eller i appen "Mine aftaler" se, at han/hun har en aftale 10:50, og at der er forsinkelse. Han/hun skal således møde kl. 11:00 på J0, Venteområde 02 og blive i foyeen indtil 15 minutter før.
 6. Patienten orienterer sig efter skiltene og går ned og sætter sig i et venteområde i foyer i nærheden af fløj J  
 7. kl 10:45 går Patienten til det decentrale venteområde J0 venteområde 2.
 8. Status i bookingsystemet ændrer sig til "Kaldt", når tiden er inde til, at patienten skal gå fra foyer til decentralt venteområde.
 9. Patienten skanner sit sundhedskort igen og bliver bedt om at tage plads
 10. Personalet kan nu se i bookingsystemet, at patienten er mødt og sidder udenfor
 11. Personalet henter patienten og registrer i bookingsystemet, at konsultationen er begyndt
  HUSK: denne registrering er vigtig at gøre tidstro, da det har betydning for, hvornår de næste patienter kaldes til de decentrale venteområder
 12. Personalet afslutter konsultationen i booking systemet. Denne registrering er ligeledes vigtig at gøre tidstro
 13. Patienten forlader klinikområdet

Klik play nedenfor og se en animation af patientens vej:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 Frivillige guider fra Røde Kors

På Regionshospitalet Gødstrup finder du frivillige guider fra Røde Kors. De hjælper patienter og pårørende med at finde vej og finde sig tilrette i venteområderne. Derudover hjælper de også patienter med, at: 

 • orientere sig på oversigtskortene, som er placeret på hospitalet. 
 • bruge de digitale de digitale ankoststandere.

De Røde Kors-frivillige bærer røde veste, som gør dem let at genkende.