Affaldet sorteres overordnet set i 4 spor:

  1. Teknisk
  2. Køkken
  3. Klinisk*
  4. Øvrige.

Opdelingen i disse spor sker for at sikre størst mulig genanvendelse af de affaldstyper som er egnet hertil. Det er således vigtigt ikke, at blande affald fra de forskellige spor. Det er de 2 sidstnævnte, der er fokus her på siden

*Det kliniske spor indeholder alt det affald, vi producere som en del af vores behandling af patienterne, og sporet "øvrige" dækker over det affald, vi producerer i mødelokaler, foyer, personalerum, spise-/opholdsrum m.v. affald, som er mere husholdningslignende.


Typer af sække og poser

Affaldet sorteres i flere fragmenter, ligesom i en privat husholdning. For at sikre korrekt sortering og håndtering, hele vejen fra klinikken til affaldscentralen i Servicebyen, er der indført en række sække og poser i forskellige farver. Farvekodningen, eller transparensen har en væsentlig betydning og skal følges, ellers kan vi ikke genkende de enkelte affaldsfragmenter.  

 

Fragement (Affald)

Sæk/pose

 

Restaffald (dagrenovation)

Blå sæk (60 my)*

blå.JPG

Blød plast

Transparant sæk

Hård plast

Transparant sæk

Faremærket plast

Rød sæk (transparent rød, inden for kort tid)

Rød.JPG

Kombi (metal, mad- og drikke-kartoner, plast (hård og blød)

Transparent sæk

Bioaffald

Grøn pose

Grøn.JPG

Klinisk Risikoaffald

Godkendte gule bokse

Vævsaffald

Godkendte gule spande – mærket med "VÆV"

Medicinaffald

Apotekets medicinkasse (fast form) og  flydende i godkendte gule spande – mærket med etiket (e-Dok)

Pap

Sammenklappet i tom linnedvogn

Øvrige fragmenter (fx metal, glas, papir, batterier, småt elektronik)

Transparent sæk, pose, eller egnet spand m.m.

Linned

Sæk

 

Snavsetøj alm.

Hvid (60 my)*

Linned til opmærkning, eller som haster

Rød (fuld farvet, 60 my)*

Rød.JPG

*Affald og linned der skal i suget, skal placeres i sække på 60 my, ellers er der risiko for at sækken går i stykker undervejs.

Sække, poser og kabelbindere til at lukke sækkene med, findes typisk i rengøringsrummene.


 

I skylle- og affaldsrummene opsættes 4 mindre spande på væggen til øvrige fragmenter

OBS: Disse spande forventes opsat fra uge 10.

 

Afsnittet vælger selv hvilke fragmenter der giver mest mening at bruge spandene til, men det kan f.eks. være batterier, glas, metal m.m. Der levere piktogrammer sammen med spandene.

Der er ligeledes bestil affaldsbeholder (4 fragmenter) til alle spise-/opholdsrum i sengeafsnittene. Disse forventes leveret i uge 15. Indtil da er der opsat et stativ til affaldet.


 

Der er affaldsbeholder (4 fragmenter) til alle spise-/opholdsrum i sengeafsnittene.  

OBS: Affaldsbeholderne sættes op i uge 15. Indtil da er der opsat stativ til affaldet.

 


Affaldsplancher

 

Skylle- og affaldsrum:
Der er hængt affaldsplacher i skylle- og affaldsrum. Plancherne kan guide jer, ift. hva' der hører til i de enkelte fragmenter. Ved behov for yderligere beskrivelser, besøg e-Dok – 1.1.6.1.2 Affaldshåndtering i RHG

Ekstra plancher:
Der kan være lagt plancherne løst i afsnittet. Her er det meningen, at i selv skal hænge plancherne op, der hvor det gi'r mening – det er ikke sikkert, at alle plancher skal bruges.

Personalerum:
Der er ophængt plancher i Personalerummene (Restaffald, Kombi og bioaffald). Bioaffald hænger typisk i skabet under håndvasken og her er også placeret ruller med grønne poser der kan bruges. Nogle underskabe mangler dog en spand eller et stativ, så det skal afsnittet selv finde.


Afsnittets ansvar

Hvert afsnit har et centralt sted (Affalds-/skyllerumme), hvor man kan sortere affald. Er der behov for sortering decentrale steder fx klinikrum, medicinrum m.m. da skal i selv forestå implementeringen heraf - kontakt meget gerne Martin Sundbæk Johansen, telefon 2494 7428 eller Allan Romvig Jensen, telefon 3125 4713 hvis I har brug for hjælp eller sparring. 

Det vil fremme implementeringen, hvis afsnittet vælger en nøgleperson(er), der kan sættes sig ind i systemet, ophænge plancher og sikre lokal understøttelse.