Systemet virker ikke 100% efter hensigten, hvilket betyder at noget affald kommer ud i linneddelen og noget linned bliver smidt i affaldscontaineren.

Status pt er at anlægget kun må benyttes til restaffald (de blå sække), og linned fortsat køres manuelt til Servicebyen.

 

Nedenfor kan du se, hvordan systemet kommer til at virke, når det er fuldt i drift:

Affald eller linned? – vælg før indkast i skakten

Et vigtigt opmærksomhedspunkt ved systemet er, at det er et såkaldt enstrenget system, dvs., at linned og restaffald kastes i samme skakt og først bliver adskilt, idet det når Servicebyen. Affald kan manuelt sorteres fra linned i Servicebyen, mens restaffald ryger direkte i containere. Derfor går linned tabt, hvis det ved en fejl sendes afsted som restaffald. Så vær meget opmærksom på at vælge rigtigt. 

Se videoen nedenfor og se hvordan du gør:

Sådan sender du affald- eller linned afsted

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Video: Søren Braad Andersen

Affalds- og linnedsugene er primært etableret i skyllerum, men de er eksempelvis også at finde i foyeren. 

OBS: Alle med ID-kort kan bruge affald-/linnedsuget. Servicepersonalet er dog de primære brugere. Servicemedarbejderne sørger for at særligt affald kommer fra det pågældende afsnit til servicebyen.

Systemet aktiveres ved at scanne id-kort

 

Lågen åbner med et klik, når du har scannet id-kortet

Når du har valgt, om du vil kaste affald eller linned i suget, placerer du sækken på slisken og vipper sækken ned. Du må højst kaste 8 sække i ad gangen (enten restaffald eller linned).

 

Start forfra hvis du skifter imellem typer affald.

 

 

 

 

Revideret 23-06-2022