Akutte kald:

VIDEO: Sådan aktiveres, modtages og afstilles de akutte kald

Hjertestopkald på akutpanel (blå knap)

ABC-kald

Akut nyfødt

Nødkald

Assistancekald

Overfaldsalarm:

Overfaldsalarmssystem i: Psykiatrien, Akutafdelingen og Familieambulatoriet