Der er patienttablets på alle sengestuer og derudover på nogle dagpladser. Patienttabletten sidder på en arm, så den kan føres ind foran patienten. 

Tabletsne indeindeholder forskellige app's og patienten kan eksempelvis bestille mad fra dem, eller se tv.

 

Madbestilling

Madbestilling foretages her via Mad og Måltider

Tv – Underholdning

Der er mulighed for at se TV, høre radio og musik.

Hvis patienten har en konto på en streamingtjeneste kan de logge ind på egen konto herfra.

Kontakt

Der er mulighed for, at lave et virtuelt opkald til fx pårørende via SMS video chat.

Informations Videoer

Der er mulighed for at lægge informationsvideoer omkring undersøgelser og operationer eller træningsvideoer.

 

 

 

Til patienten

Der er mulighed at tilgå forskellige informationer som er relevant for patienten at læse, fx velkomstfoldere til afdelingen og Min sundhed.

Hjælpe apps

Der er mulighed for at benytte:

Google oversæt

Staveplade

Hjælpeapps.png

Børn

Der er mulighed for at se forskellige børneprogrammer og tjenester.


 

Børn.png

 

Slumre

Det er muligt at sætte tableten i slumre tilstand på viste symbol. Skærmen gøres aktiv igen ved at berøre den.      

 

Lyd

Lydstyrken på tableten kan justeres i bjælken nederst på skærmen på højtalerikonerne til højre og venstre.

Bjælken er synlig i de enkelte apps.

 

Tastelyden på tableten kan justeres (lodret bar) eller fjernes helt (klokke-ikon).

Baren kaldes frem ved tryk på en af de to højtalerikoner.     

 

 

 

 

 

Funktioner

Højtalerikoner - Juster lydstyrke

Pil – Tilbage til foregående menu

Cirkel – Tilbage til hovedmenu

Firkant – Ingen funktion

 

Når man står i et ikon er der en knap som fører tilbage til Forsiden.

Tænd/sluk tablet

Hvis man oplever problemer med tableten kan man med fordel prøve at genstarte den.

 

Det gøres bagpå tableten, enten ved at holde tænd/sluk knappen inde og vælge Sluk eller genstart på skærmen.

Alternativt genstartes ved, at tage kablet ud af stikket og sætte det i igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tænd sluk 1.png

Tænd sluk 2.png

 

Nødprocedurer

Ved problemer med tablets. 

 

 

Kontakt afdelingens superbruger for patienttablets eller sundheds-IT ansvarlige.              

 

Revideret 04-01-2022